Pierwsze żydowskie znaczki (w Polsce)

Luboml to niewielkie miasteczko leżące dziś na Ukrainie. Do 1939 r. podobne było do setek innych jakie istniały na kresach Rzeczypospolitej. 

     Po wybuchu I wojny światowej, w 1915 roku obszar Wołynia został zajęty przez wojska Austro-Węgierskie. Na terenach tych działała tzw. „Etappenpostampt”. Obsługiwała ona żołnierzy oraz kluczowe lokalne urzędy. W 1918 r. wraz z wycofywaniem się wojsk austriackich, Polacy stopniowo przejmowali kontrolę nad tym obszarem. W Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Mimo, że kraj był uwolniony z okupacji, większość miast było w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Przez niektóre tereny front przetaczał się kilkukrotnie powodując znaczne zniszczenia. Brakowało dosłownie wszystkiego. Nawet zapasy znaczków pocztowych w wielu miejscach były na wyczerpaniu. W większości urzędów pocztowych wykorzystano zaborcze i okupacyjne stemple do utworzenia nowych polskich kasowników z napisem – Poczta Polska. Niektóre miasta takie jak Warszawa, Sosnowiec, Zawiercie, Przedbórz czy Żarki, wyemitowały  własne znaczki pocztowe. Także w prowincjonalnym Lubomlu podjęto podobną decyzję. 

     Najbardziej wyjątkowe w tym wydaniu jest użycie na znaczkach napisów w czterech językach, które umieszczono po bokach każdego waloru. Wyjątkowe jest pokazanie na znaczku pocztowym synagogi oraz użycie języku jidysz. Jest to pierwszy tego typu przypadek na świecie. Na wszystkich znaczkach znajdują się napisy: w języku polskim –  Poczta miejska w Lubomlu, po niemiecku – Stadtpost Luboml, w jidysz –  Shtotpost Luboml oraz zapisane cyrylicą – Minska Poczta Lubomni.

 

 

 

Pod koniec wielkiej wojny, Luboml zamieszkiwało ok 5, 5 tys. mieszkańców. Była to populacja wielokulturowa ze zdecydowaną przewagą Żydów ale i Polaków,  Ukraińców i Niemców.

W wielowiekowej historii miasta, społeczności te, żyły obok siebie bez większych konfliktów, szanując swoją odrębność kulturową oraz religijną. Podczas okupacji austriackiej miasto było rządzone przez żydowskiego burmistrza. Ta narodowa mieszanka wywarła wpływ na dizajn znaczków poczty miejskiej w Lubomlu. Nie jest znany projektant ale prawdopodobnie był to ktoś dobrze obeznany z miastem, gdyż na znaczkach przedstawiono najważniejsze budynki miejskie, głównie związane z religią.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Niestety cała emisja tych niezwykłych znaczków pocztowych nie weszła do oficjalnego obiegu. Być może od początku cały nakład miała charakter spekulacyjny, a być może miasta Luboml nie było stać na zapłacenie za druk znaczków. Drukarnia w Pradze chcąc powetować sobie koszty na własną rękę sprzedawała znaczki zainteresowanym kolekcjonerom. Do naszych czasów pozostała sporo ich liczba. Zachęcam do zbierania tej wyjątkowej emisji.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *